Stavební spoření pro děti: většinou se obejdete bez souhlasu opatrovnického soudu

Každý zákonný zástupce musel, pokud chtěl nakládat se stavebním spořením nezletilého dítěte, musel od nabytí účinnosti nového občanského zákoníku dne 1. 1. 2014 žádat souhlas opatrovnického soudu.

Byla schválena novela: „Ukončení smlouvy pro nezletilého účastníka se považuje za běžnou záležitost při správě jmění dítěte, dojde-li k němu po uplynutí doby stanovené v § 12 odst. 2 písm. a); nesouhlasí-li s ukončením smlouvy pro nezletilého účastníka všichni jeho zákonní zástupci, vyžaduje se souhlas soudu.“

Aktuální doba, které je uvedena v § 12 odst. 2 písm. a), je 6 let, tedy po uplynutí této doby a souhlasí s ukončením smlouvy všichni jeho zákonní zástupci, nemusíte žádat o souhlas opatrovnický soud.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *