Stavební spoření - Rady a tipyStavební spoření není potřeba platit pravidelně každý měsíc. U stavebního spoření je velká platební svoboda, což se třeba o penzijním připojištění se státním příspěvkem či doplňkovém penzijním spoření říci nedá. Peníze lze na účet u stavební spořitelny převést kdykoliv během celého roku a po jakýchkoliv částkách tak, aby do stavební spořitelny dorazily do 31. prosince kalendářního roku. To se týká nároku na státní podporu.
Dále je třeba mít na zřeteli, že některé tarify stavebních spořitelen mohou mít jako podmínku vyplacení úrokového bonusu vložení minimálního vkladu nikoliv do konce roku, ale k datu, kdy byla smlouva uzavřena. Příklad: smlouva byla uzavřena 20. 12., minimální vklad musí být připsán na stavební spoření do 20. 12. každého roku, nikoliv do konce kalendářního roku.

Pravidelnost či nepravidelnost plateb nemá na zhodnocení peněz uložených ve stavební spořitelně příliš veliký vliv. Pochopitelně, pokud peníze vložíte na stavební spoření dříve, tak se dříve budou úročit. V současné době však úroky nejsou tak vysoké, aby to citelně ovlivnilo výši celkového úroku.

Pravidelné ukládání peněz hraje svou roli především v případech, kdy má klient zájem o úvěr. Platí totiž jednoduché pravidlo – pravidelným spořením získá klient nárok na poskytnutí úvěru dříve než klient, který své peníze převádí až koncem roku. Pokud vloží peníze na stavební spoření na jeden rok dopředu (nikoliv zpětně k 31. 12.), tak získá nárok na úvěr ze stavebního spoření dříve než u průběžného spoření.

Víte, že můžete za 6 let a několik dní získat až 8 státních podpor?

Nejlépe je to vidět na příkladě:
Klient 31.12.2018 uzavře stavební spoření a vloží 20 000 Kč + poplatky, stejně tak udělá v roce 2019, 2020, 2021, 2022, 2024.

Šest let uplyne 31.12.2024 a klient vloží ještě v roce 2024 v pořadí už 7. vklad 20 000 Kč a hned na počátku roku 2025, např. v lednu vloží posledních 20.000 Kč, smlouvu vypoví a zhruba po měsíci až dvou dostane vyplacené své prostředky. Celkem tedy klient čerpal za 6 let a několik dní 8 státních příspěvků.Pozor na vysokou nebo nízkou cílovou částku!

Cílová částka by měla být zvolena v optimální výši (skládá z vašich vkladů, úroků z vkladů, státních příspěvků, úroků ze státních příspěvků a případného úvěru). Při nízké cílové částce by klient mohl tzv. přespořit, což je nepřípustné a stavební spořitelny vklady klientovi vrací nebo mu navyšují cílovou částku podle nových podmínek (nižší úrok). Nízkou cílovou částkou si také člověk může zkomplikovat případné čerpání úvěru. Při vysoké cílové částce klient zaplatí zbytečně mnoho na poplatku za uzavření smlouvy. Zpravidla mají klienti tendenci volit nižší cílovou částku než vyšší. Důvodem je ušetřit za poplatek, ale při výpočtu cílové částky se dopouštění závažných chyb – např. nezapočítávají státní podporu a úroky. Ale nebojte se, při volbě optimální cílové částky vám poradíme, pokud uzavřete smlouvu prostřednictvím těchto webových stránek.

V případě tzv. spořílka doporučujeme volit cílovou částku s rozmyslem. V případě klienta, který uvažuje o úvěru, by měla cílová částka odpovídat minimálně výši budoucí finanční potřeby (pozor na každoroční růst ceny stavebních prací a materiálů).

Zvýšení cílové částky: samozřejmě, že u většiny stavebních spořitelen jde v průběhu spoření nebo před přidělením úvěru zvýšit cílovou částku, ale tím s tím je také zároveň spojen přechod na méně výhodné podmínky úročení, případně i prodloužení čekací doby na úvěr nebo nutnost jeho rychlejšího splacení.

 • některých tarifů pro děti a mládež sice ušetříte na poplatku za uzavření, ale získat úvěr je složitější a je zde delší čekací doba (pomaleji roste tzv. hodnotící číslo).
 • některé stavební spořitelny při splnění určitých podmínek vracejí podstatnou část poplatku za uzavření smlouvy
 • při čerpání úvěru ze stavebního spoření na dítě, musí mít zákonný zástupce souhlas tzv. opatrovnického soudu
 • v některých případech se vyžaduje souhlas opatrovnického soudu i v případě výplaty uspořené částky nezletilých
 • pozor na překlenovací úvěry, úroky platíte po dobu čerpání překlenovacího úvěru z celé částky (v podstatě si půjčujete i vlastní peníze)
 • při schvalování úvěru musíte prokázat schopnost řádně splácet úvěr, a proto stavební spořitelny často požadují doložení příjmů, ručitele, přistupitele k dluhu, vinkulaci vkladu v bance nebo životní pojištění vinkulované ve prospěch stavební spořitelny a při vyšších částkách i ručení nemovitostí (lze i tou, kterou chcete financovat)
 • nezapomeňte, že od prvních vkladů na váš účet stavebního spoření odúčtuje stavební spořitelna uzavírací poplatek a roční úhradu za vedení účtu a potom po přičtení úroků a vašich vkladů žádá na tuto částku státní podporu (doporučujeme při jednorázové platbě: 1. rok vložit 20 000 Kč + uzavírací poplatek + roční poplatek za vedení účtu; další léta vkládat každý rok 20 000 Kč + roční poplatek za vedení účtu – při měsíčních platbách to platí obdobně, pouze platby rozdělit na 12/12).Jak zvolit cílovou částku?

Klient uzavírá smlouvu o stavebním spoření na cílovou částku, kterou si sám zvolí.

Faktory ovlivňující volbu cílové částky:

 • zda má klient zájem o poskytnutí úvěru nebo chce pouze výhodně spořit- výše částky, kterou bude klient spořit
 • cílovou částku nelze přespořit!
 • výše částky potřebná na realizaci bytového záměru klienta

Cílová částka se skládá z úložek klienta, úroků, státní podpory, úroků ze státní podpory a nároku na úvěr.

Při stanovení cílové částky je třeba počítat s rezervou, protože ne vždy klient přesně ví, zda bude jen spořit, nebo se mu naskytne určitá příležitost a on bude chtít čerpat úvěr, který bude limitován nižší cílovou částkou! Nižší cílová částka znamená „zavřít si zadní vrátka“. Ale i v případě, kdy klient pouze spoří, zvolí nízkou cílovou částku, protože nyní má limitované příjmy, ale v budoucnu nevylučuje zvýšení svých příspěvků, bude opět limitován. Nelze ji přespořit! Tím mu uniká možnost vyšší státní podpory.

Mnoho klientů v úmyslu ušetřit za uzavírací poplatek volí „těsnou“ či nízkou cílovou částku! Bohužel se nám stále potvrzuje, že v konečném důsledku tito klienti na takovéto strategii prodělají i tísíce korun. Myslete do budoucna a volte cílovou částku s rezervou! Ušetřených několik stovek v konečném důsledku může přinést ztrátu v řádech tisíců korun!

Jestliže klient pravidelně spoří na svůj účet stavebního spoření, bude mít k dobru vlastní kapitál (zhodnocený o úroky a státní podporu). Po splnění podmínek pro přidělení získává nárok na úvěr ze stavebního spoření s nízkou úrokovou mírou, která je neměnná po celou dobu trvání úvěru.

Tato kombinace smluvně stanoveného spoření s nárokem na úvěr se zaručenou úrokovou sazbou je zvláštní a typickou předností stavebního spoření.

http://extreme-tyres.cz/Stavební spořitelna vypočítává, jak dlouho a kolik každý klient naspořil v poměru k dohodnuté cílové cílové částce stavebního spoření; tento poměr je vyjádřen hodnotícím číslem, jehož přírůstek se stanovuje poslední den měsíce nebo kalendářního čtvrtletí.

Klienti s vyšším hodnotícím číslem mají přednostní nárok na přidělení částky stavebního spoření, která se skládá ze zůstatku na účtu a úvěru ze stavebního spoření.

Chcete-li využít maximální státní podporu a získat 8 statních podpor, tak volte cílovou částku minimálně ve výši 200 000 Kč.

Je výhodnější vkládat celou částku na začátku či na konci roku?

Pokud má klient peníze na běžném účtu a neinvestuje je výhodněji s výnosem alespoň 1,5 % (popř. 1,7 %), je pro něj výhodnější vložit celou částku na začátku roku, protože jeho peníze jsou lépe zhodnocovány než na běžném či jiném účtu.

Více účastníků, více státních podpor.

Máte náhodou u vás v rodině ještě nějaká „volná“ rodná čísla? Více účastníků
Za děti mohou spořit rodiče, za prarodiče rodiče a naopak (stavební spoření nijak není omezeno věkem). Pokud nemáte dostatek finančních prostředků, je lepší zvolit jednu smlouvu s maximálním vkladem z hlediska státní podpory (aktuálně 20 000 Kč ročně), než mít dvě či více stavebních spoření, na které by se spořila částka poloviční či menší. Nezapomínejte na poplatky, které souvisí s vedením každé smlouvy, které „ukusují“ z vašeho výnosu.

Státní podporu může získat:

 • občan ČR
 • občan Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k pobytu na území ČR a přiděleno rodné číslo
 • fyzická osoba s trvalým pobytem na území ČR a přiděleným rodným číslemNapište vaše rady, tipy, zkušenosti se stavebním spořením či svůj komentář ke stavebnímu spoření nebo stavebním spořitelnám.

6 thoughts on “Rady a tipy”

 1. Dobrý den,
  lze, z důvodu nejlepšího zhodnocení, zaplatit celý vklad účastníka za 6 let hned při založení spoření? A jak vypočítat výši tohoto jednorázového vkladu, aby po započtení úroku, státní podpory a odečtení polatků nebyla překročena cílová částka, konkrétně 150 000 Kč.
  Děkuji za odpověď, případně přibližnou výši jednorázového vkladu.

  1. Dobrý den,
   stavební spoření je velmi konzervativní způsob spoření, proto od něj nelze očekávat mnoho. Doby, kdy stavební spoření byl konzervativní produkt spoření s vysokým a téměř jistým výnosem, jsou nenávratně pryč. Naštěstí. Smyslem stavebního spoření totiž není pouhé velmi výhodné spoření, ale získání úvěru.

   Pokud se ještě najde někdo, kdo stavební spoření považuje za dobrý spořící produkt, pak je třeba řešit, jak neefektivněji spořit.

   Na stavební spoření lze zaplatit celý vklad dopředu, nicméně je třeba vzít v úvahu podmínky konkrétní stavební spořitelny, které mohou určit nějaká omezení. Cílovou částku 150 000 Kč jsme rozmlouvali před mnoha lety klientům, kteří chtěli ušetřit na poplatku za uzavření smlouvy, po několika letech nám dali za pravdu. To je možná i Váš případ, teď řešíte problém, jak spočítat výši jednorázového vkladu. Přitom opačný postup by byl logický. Tedy spočítat, jak vysokou cílovou částku (s určitou rezervou) musím mít při vkladu na maximální státní podporu, úroku a připsané státní podpoře.

   Za 6 let budete mít naspořeno při vkladu 1 700 Kč měsíčně (včetně úroků a státní podpory) necelých 140 000 Kč. Při jednorázovém vkladu 120 000 Kč budete mít z této částky úrok 600 Kč ročně, takže se do cílové částky vejdete. Ale je to jen na 6 let…

   Jak je uvedeno výše, stavební spoření jako spořící produkt není výhodné. Pokud je efektivní úrok za 6 let až 3,4 % (bez daně z příjmu), tak v našem portfoliu máme produkt (dluhopisový podílový fond), který dlouhodobě zhodnocuje peníze o cca 5 %. Peníze jsou kdykoliv k dispozici a po 3 letech se výnosy nedaní. Do 3 let jsou osvobozeny od daně z příjmů výběry do 100 000 Kč ročně.

 2. Dobrý den, taky by mě zajímalo jak se dá udělal abych měl těch 8 státních příspěvků.
  Smlouvu si založít tedy v průběhu prosince, to chápu..ale na jak dlouho? když si jí přeci založím na 6 let tak už za 6 let a mesíc si tam nevložím 8mí vklad protože už smlouva bude ukončená. Další otázka je, když si stanovým cílovou částku na 200 000 Kč, pak po 8 mém vkladu dám výpověd, tak nebudu platit nejaký poplatek za předčasné ukončení smlouvy když nedosáhnu na cílovou částku? Děkuji

  1. Dobrý den,
   stavební spoření se neuzavírá na 6 let, ale na dobu neurčitou. Smlouvu bude ukončená jen pokud jedna ze smluvních stran tuto smlouvy nevypoví apod. Smlouva sama o sobě neskončí. Po 6 letech nejde o předčasné ukončení smlouvy. Vše je vždy uvedeno ve všeobecných obchodních podmínkách každé stavební spořitelny a v sazebníku. Cílovou částky nemusíte dospořit, nesmíte ji ale přespořit.

 3. Dobrý den,
  za rok 2021 již přeci nedostanete státní příspěvek, když je spoření vypovězeno a ukončeno.

  1. Dobrý den,
   proč by neměl dostat příspěvek, když i v roce 2021 bude mít stavební spoření? Podmínky jsou splněny.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..