Výsledky stavebního spoření za tři čtvrtletí 2016

Počet uzavřených smluv o stavebním spoření vzrostl oproti stejnému období minulého roku o 8 %, roste i počet úvěrových obchodů. „Velká část klientů stavebního spoření velmi opatrně zvažují, kam uloží své peníze. Snižování sazeb bylo pro ně situací, která se velmi obtížně analyzuje. Nyní jsou sazby všech produktů víceméně stabilní, lze je tedy smysluplně porovnávat. My jsme…

Stavební spoření pro děti: většinou se obejdete bez souhlasu opatrovnického soudu

Každý zákonný zástupce musel, pokud chtěl nakládat se stavebním spořením nezletilého dítěte, musel od nabytí účinnosti nového občanského zákoníku dne 1. 1. 2014 žádat souhlas opatrovnického soudu. Byla schválena novela: „Ukončení smlouvy pro nezletilého účastníka se považuje za běžnou záležitost při správě jmění dítěte, dojde-li k němu po uplynutí doby stanovené v § 12 odst. 2 písm. a);…

Nové webové stránky

Od 8. srpna 2014 jsou vám k dispozici nové webové stránky s moderním vzhledem a jsou přehlednější. Také obsahují nové informace a pro usnadnění vašeho výběru stavební spořitelny i náš komentář na konci webové stránky každé stavební spořitelny. Věříme, že přispějí k lepší orientaci a snazšímu přístupu k požadovaným informacím. Navíc máte nově možnost se…