Chci závazně uzavřít smlouvu o stavebním spoření – objednávka


Oslovení PanPaní

Titul před jménem

Jméno a příjmení (vyžadováno)

Trvalý pobyt
Ulice, č.p./č.o. (vyžadováno)

PSČ (vyžadováno)

Obec (vyžadováno)

Rodné číslo

Státní občanství: CZ
Místo narození (vyžadováno)

Stát narození (vyžadováno)

Jste-li plátcem daní z příjmu mimo ČR, uveďte stát

a daňový identifikátor v tomto státě

Korespondenční adresa, pokud se liší od trvalého pobytu

U nezletilých účastníků nebo účastníků, kteří nejsou plně svéprávní, vyplňte v následujících kolonkách údaje zákonného zástupce.
Telefon (vyžadováno)

E-mail (vyžadováno)

Číslo občanského průkazu (vyžadováno)

Občanský průkaz vydal (vyžadováno)

Občanský průkaz vydán dne (vyžadováno)

Platnost občanského průkazu do (vyžadováno)

Pokud je účastníkem nezletilé dítě nebo osoba, která není plně svéprávná, vyplňte následující údaje.
Ve formuláři výše uveďte údaje zákonného zástupce u těchto položek: telefon, e-mail, číslo OP, OP vydal, OP vydán dne a platnost OP do.
Prohlašuji, že jsem zákonným zástupcem účastníka a nejsem zbaven rodičovské zodpovědnosti ani způsobilosti k právnímu jednání, a to ani částečně, a jsem oprávněn ve smyslu obecně závazných právních předpisů provést toto jednání za účastníka.
Jsem:
Oslovení: PanPaní
Titul, jméno a příjmení:

Adresa trvalého pobytu:

Místo narození:

Stát narození:

Státní občanství:

Chci stavební spoření u této stavební spořitelny a tuto úrokovou variantu - vyberte z následující nabídky (vyžadováno):

Vyberte jen v případě uzavření smlouvy u Wüstenrot stavební spořitelny:
Chci využít marketingovou akci pro děti Kamarád:

Cílová částka (vyžadováno)

Státní podpora (vyžadováno) AnoNe
Chci zasílat časopis pro klienty AnoNe

Prohlašuji, že jsem četl/a obchodní podmínky a ceník služeb a souhlasím s nimi (vyžadováno) Ano, souhlasím

Poznámka

Před odesláním formuláře (objednávky) zkontrolujte všechny údaje.