Liška nabízí dvě varianty (tzv. tarify)

Českomoravská stavební spořitelna - LiškaČeskomoravská stavební spořitelna patří svojí velikostí na špici trhu se stavebním spoření

První variantu uvítají zejména ti, co chtějí jen výhodně spořit. Druhou ti, kteří mají zájem především o úvěr ze stavebního spoření.

¨

Tarif Variant

Tzv. spořicí tarif umožňuje využití překlenovacích úvěrů o různé délce splácení k financování bydlení včetně rekonstrukce či modernizace. Roční úroková sazba z vkladů činí u tohoto tarifu 1,5 %, přičemž úvěr čerpáte s 4,3 % úročením.

Tarif Garant

Tento tzv. úvěrový tarif nabízí roční úrokovou sazbu úvěru 2,95 %, úrok z vkladů je 1 %.

 • Maximální délka splatnosti překlenovacího úvěru včetně úvěru ze stavebního spoření činí až 15 let, přičemž na úvěr ze stavebního spoření připadá maximálně 7 let.
 • Měsíční splátka úvěru ze stavebního spoření je 0,8 % z cílové částky.
 • Minimální procento naspoření pro nárok na úvěr ze stavebního spoření je 45 % z cílové částky.liska

Zatímco úvěr ze stavebního spoření má nízkou úrokovou sazbu, překlenovací úvěry jsou poměrně drahé. U typu překlenovacího úvěru s akontací jen  1 000 Kč je úroková sazba 7,9! A právě překlenovacích úvěrů je cca 4 x víc než úvěrů ze stavebního spoření.

Pro srovnání např. Wüstenrot – stavební spořitelna má úrokovou sazbu u překlenovacího úvěru dokonce s nulovou akontací 5,1 % (klient, který má alespoň jeden rok smlouvu u kterékoliv stavební spořitelny nebo u některé ze společností Wüstenrot), pokud nesplňuje podmínku uvedenou v závorce, pake je úroková sazba max. 6,8 % s určitými omezeními, jinak u akontace 10 % bez omezení a úroková sazba je 5,8 %.

 Výhody stavebního spoření od Lišky :

 • Efektivní zhodnocení vkladu se státní podporou až 5,1 %* ročně
 • Nárok na státní podporu až 2000 Kč ročně. (Například v případě čtyřčlenné rodiny může činit státní podpora až 8000 Kč ročně.)
 • Zákonné pojištění vkladů
 • Volitelná délka spoření

* Platí zpětně při splnění podmínek programu Pravidelné spoření po dobu 6 let.

Program Pravidelné spoření v tarifu Variant

Pokud se rozhodnete pro pravidelné spoření a tímto způsobem si vytváříte finanční rezervu na své záměry a potřeby, získáte navíc od Lišky úrokový bonus. Program Pravidelné spoření nabízí možnost dosažení vůbec nejvyššího ročního výnosu z vkladů na trhu stavebního spoření ve výši až 2,25 %*, a to bez započtení státní podpory. Roční zhodnocení vkladů včetně státní podpory činí až 5,1 % ročně.** Základní roční úroková sazba 1,5 %. Roční výnos z vkladů až 2,25 %*

*Platí zpětně při splnění podmínek programu Pravidelné spoření po dobu 9 let.
**Platí zpětně při splnění podmínek programu Pravidelné spoření po dobu 6 let.

Podmínky pro získání úrokového bonusu programu Pravidelné spoření

 • Uzavření smlouvy v tarifu Variant s programem Pravidelné spoření
 • Pravidelné měsíční vklady ve sjednané výši minimálně 0,5 % z cílové částky. Tuto podmínku vždy splní i účastník, který pravidelně měsíčně uloží minimálně 2000 Kč, a to bez ohledu na výši sjednané cílové částky.
 • Podmínka pravidelného měsíčního ukládání vkladů ve sjednané výši se rovněž považuje za splněnou v případě, kdy účastník předem vloží na účet mimořádný vklad. Vždy však musí být splněna podmínka, že k poslednímu dni každého jednotlivého měsíce, v němž je účastník zavázán měsíčně ukládat vklady ve sjednané výši, s výjimkou měsíce, ve kterém byla smlouva uzavřena a měsíce, ve kterém platnost smlouvy výpovědí skončí, bude celkový souhrn přijatých vkladů na účtu dosahovat minimálně celkového souhrnu pravidelných měsíčních vkladů ve sjednané výši, a to ode dne, kdy se stal program pravidelné spoření pro účastníka závazným.
 • Výše úrokového bonusu je závislá na délce trvání pravidelného spoření

Program Flexibilní spoření v tarifu Variant

Program Flexibilní spoření znamená především jistotu pro ty z vás, kteří již dopředu vědí, že nebudou pravidelně spořit každý měsíc, a preferují nepravidelné ukládání finančních prostředků.

 • Základní roční úroková sazba 1,5 %
 • Roční výnos z vkladů až 1,65 % (platí zpětně při splnění podmínek programu Flexibilní spoření po dobu 6 let)

Program Bonusový vklad od Lišky v tarifu Variant

Pokud hledáte způsob, jak nadstandardně a zároveň bezpečně zhodnotit své peníze a máte možnost uložit jednorázově vyšší vklad na účet stavebního spoření, využijte Bonusový vklad od Lišky. Spolu s výhodami stavebního spoření a garantovanou roční úrokovou sazbou 1,5 % můžete navíc získat bonus ve výši až 1,1 % z vámi vložené částky.

Výhody Bonusového vkladu od Lišky

 • Bonus 1,1 % z vložené částky 100 000 Kč a více.
 • Bonus 1,0 % z vložené částky 50 000 až 99 999 Kč.
 • Vedení účtu v prvních dvou letech zdarma.
 • Neúčtování úhrady (0,5 % z cílové částky) při předčasném ukončení smlouvy ve vázací době.

Další informace a podmínky výše uvedených programů najdete zde.

Zdroj: www. cmss.cz

Nabídku Lišky považujeme pro laika za složitou (možná je to záměr) – různé programy s dalšími podmínkami, které je nutné splnit . Pokud si klient podmínky neohlídá, zapomene na ně a nesplní je, pak mu zbude jen základní úrok.

Preferujeme jednoduchost nabídky bez dalších podmínek slibujících vyšší zhodnocení. 

Obchodní podmínky a sazebník úhrad

Všeobecné obchodní podmínky v PDF

Sazebník úhrad v PDF

Chci uzavřít smlouvu o stavebním spoření

Jaké máte zkušenosti s Českomoravskou stavební spořitelnou (Liškou)?

2 thoughts on “Českomoravská stavební spořitelna”

 1. Dobrý den,
  určitě Vám o tom stavební spořitelna napsala, je nutné číst korespondenci. Často klientům přijde nějaký dopis od finanční instituce a ani si ho ani nepřečtou, nebo jen prolétnou pohledem a vůbec vlastně neví, co je jim psáno, někdy tomu i nerozumí. Naši klient mají tu výhodu, že pokud něčemu nerozumí, pošlou nám naskenovaný dopis a my jim řekneme, o co v něm jde, co se od nich požaduje.

  Obecně ale platí, že po 6 letech může stavební spořitelna změnit úroky. Vždyť je to upraveno v zákoně o stavebním spoření i ve VOP atd., je třeba si to přečíst. Konkrétně je to v § 5 odst. 7 zákona: „Úrokovou sazbu z vkladů uvedenou ve smlouvě může stavební spořitelna jednostranně změnit v případě, že účastník po splnění podmínek stanovených stavební spořitelnou pro poskytnutí úvěru ze stavebního spoření ve všeobecných obchodních podmínkách nabídku na poskytnutí úvěru ze stavebního spoření nepřijme a ode dne uzavření smlouvy uplyne nejméně 6 let. Oprávnění k této změně a způsob stanovení změněné úrokové sazby z vkladů musí být uvedeny ve smlouvě. „

 2. smlouvu mám od 31.8.2006…mám tam naspořeno víc jak 400 000 Kč. Jak je možné, že mám úrokovou sazbu jen 0,3 % p.a.???

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.