Wüstenrot – stavební spořitelna

Wüstenrot stavební spořitelna Wüstenrot – stavební spořitelna patří do skupiny Wüstenrot, která má celkem 4 společnosti – kromě stavební spořitelny i banku (hypoteční), životní a neživotní pojišťovnu.

Wüstenrot – stavební spořitelna má od 2. 1. 2015 tři nové tarify

Tarifní varianty

 • Optimální finanční – OF
 • Optimální finanční – OS

Tarifní varianty se liší:
a) minimální výší zůstatku účtu potřebného pro přidělení cílové částky (procento naspoření)
b) koeficientem ohodnocení
c) minimální výší splátek úvěru ze stavebního spoření

Podmínky jsou uveřejňovány ve sdělení banky.

Při uzavírání smlouvy o stavebním spoření se klient rozhoduje, jakým způsobem chce stavební spoření využít, tak aby optimalizoval své potřeby.

Wüstenrot - stavební spořitelna

ProSpoření

Tarif ProSpoření OF-S vychází z konstrukce tarifní varianty OF. Novinkou je však nastavení úrokové sazby, která má fixní (garantovanou) a bonusovou složku. Smlouva o stavebním spoření fyzických osob je vždy uzavírána jako smlouva s nárokem na úrokový bonus. Pro získání bonusu je nutné splnit níže uvedené podmínky. *

Parametry a výhody tarifu ProSpoření

 • atraktivní zhodnocení vkladů až 1,5 % p. a. se skládá z:
  • garantované úrokové sazby 1 % p. a.
  • úrokového bonusu 0,5 % p. a. za pravidelné spoření při splnění sjednaných podmínek*
 • bezpečné a atraktivní zhodnocení peněz s průměrným ročním zhodnocením až 4,29 %
 • úroková sazba z úvěruze stavebního spoření 3,99 %
 • státní podporu až 2 000 Kč ročně
 • možnost čerpat překlenovací úvěr Půjčka ProBydlení ještě před vznikem nároku na úvěr ze stavebního spoření
 • možnost získat úvěr ze stavebního spoření s výhodnou úrokovou sazbou

*Podmínky pro zvýhodnění smlouvy o stavebním spoření uzavřené v tarifu ProSpoření OF-S s bonusem
Účastník může získat bonus odpovídající navýšení sjednané úrokové sazby o 0,5 % p. a. za dobu prvních sedmi let od uzavření smlouvy o stavebním spoření v tarifu ProSpoření OF-S (dále jen „této smlouvy“), jestliže splní všechny dále uvedené podmínky:
a) roční vklady účastníka na účtu k této smlouvě, v období mezi 2. – 6. kalendářním rokem trváni této smlouvy vždy k 31. 12. budou odpovídat částce v rozmezí 6 – 9 % ze sjednané cílové částky,
b) po celou dobu trvání této smlouvy účastník k této smlouvě neuzavře smlouvu o úvěru,
c) v době prvních sedmi let od uzavření teto smlouvy nenastane ani jedna z těchto skutečnosti:
–    zvýšení nebo snížení výše cílové částky,
–    přespoření sjednané výše cílové částky,
–    ukončení smlouvy,
–    vyplacení byť jen části z uspořené částky na základě pravomocného exekučního příkazu.
V případě splnění všech výše uvedených podmínek bude účastníkovi tento bonus vyplacen spolu se zůstatkem na účtu při ukončení této smlouvy. Smlouvu o stavebním spořeni uzavřenou v tarifu ProSpoření OF-S lze kombinovat s marketingovou akcí Kamarád a Kamarád+.
Nově bude v Informaci/Potvrzení o uzavření smlouvy o stavebním spoření uváděn údaj o minimální a maximální výši měsíčního povinného vkladu v 2. – 6. roce nutného pro získání bonusu v Kč v závislosti na zvolené výši cílové částky.

Příklad stanovení cílové částky:
Klient plánuje spořit 1 500 Kč měsíčně, nebo vkládat ročně 18 000 Kč
Doporučená výše cílové částky je v tomto případě v rozmezí 200 000 – 300 000 Kč
Pokud klient zvolí nejnižší možnou cílovou částku, tj. 200 000 Kč, pak musí za 2. až 6. kalendářní rok vložit ročně celkově 12 000 – 18 000 Kč (tj. 12 měsíců x 1 000 Kč – 12 měsíců x 1 500 Kč) bez ohledu na to, zda spořil měsíčně nebo ročně, pravidelně nebo jednorázově.

ProÚvěr

Novinkou v oblasti stavebního spoření jsou 2 nové tarify:

 • ProÚvěr OY-U
 • ProÚvěr OZ-U

Výhody tarifu ProÚvěr:

 • Oba tarify jsou ve fázi spoření úročeny stejnou úrokovou sazbou, tj. 0,5 % p. a.
 • Průměrné roční zhodnocení vkladů až 3,79 %
 • Úvěr ze stavebního spoření za bezkonkurenční úrokovou sazbu již od 1,99 % p. a.
 • Již dnes si klient rezervuje nízkou úrokovou sazbu u úvěru ze stavebního spoření do budoucna
 • Bez rizika – garantovaná úroková sazba úvěru ze stavebního spoření po celou dobu trvání smluvního vztahu.
 • Vyskytne-li se bytová potřeba dříve, než vznikne nárok na úvěr ze stavebního spoření, je možné situaci řešit Půjčkou ProBydlení (překlenovací úvěr)

Parametry tafifů ProÚvěrWüstenrot - stavební spořitelna

Wüstenrot Kamarád+

 • je zvýhodněná smlouva o stavebním spoření pro děti s cílovou částkou 300 000 Kč

Podmínky zvýhodnění smlouvy o stavebním spoření Wüstenrot Kamarád+

Wüstenrot Kamarád

 • je zvýhodněná smlouva o stavebním spoření pro děti s cílovou částkou 150 000 Kč

Podmínky zvýhodnění smlouvy o stavebním spoření Wüstenrot Kamarád

(zdroj: www.wuestenrot.cz)

Úrokové sazby z překlenovacích úvěrů se podle typu úvěru pohybují od 2,5 % do 6,8 %.

Tato stavební spořitelna má přehledné webové stránky a najdete na nich jednoduše všechny potřebné informace. To se o všech stavebních spořitelnách říct nedá. Menší stavební spořitelny mají prostě lepší přístup v tomto smyslu než ty velké.

Nabídku Wüstenrot – stavební spořitelny považujeme za velmi zajímavou. Především jde o srovnání úrokových variant s konkurencí, kde si Wüstenrot stojí velmi dobře. Tuto stavební spořitelnu můžeme jen doporučit.

Obchodní podmínky, sazebník úhrad a další dokumenty

Všeobecné obchodní podmínky v PDF

Sazebník úhrad v PDF

Přehled úrokových sazeb v PDF

Chci uzavřít smlouvu o stavebním spoření

Jaké máte zkušenosti s Wüstenrot stavební spořitelnou?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *